oseberg teamsquares

Mer effektiv med Dynamics 365

Dynamics 365 gir en enklere arbeidshverdag, med integrerte arbeidsprosesser. Rik funksjonalitet for kundeservice-, feltservice-, prosjektservice- og markedsføring, sømløst koblet mot Office 365 og ERP.

banner

Mer effektiv med Dynamics 365

Dynamics 365 gir en enklere arbeidshverdag, med integrerte arbeidsprosesser. Rik funksjonalitet for kundeservice-, feltservice-, prosjektservice- og markedsføring, sømløst koblet mot Office 365 og ERP.

Implementeringprosessen

Det kanskje viktigste rundt en god implementeringsprosess er en klarhet i hvor en skal. Vi bruker tid sammen med våre kunder, slik at vi er sikre på at gevinstmålene prosessen skal resultere i nås. Brukerne skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den. Punkt 1 til 4 er standard, men erfaringsmessig så er det smart å sette av tid til evaluering og justering.​

Mål​

1

  • Vi definerer gevinstmål med dere.​
  • Vi enes om en strategi for å nå målene ​
  • Ut fra strategien utformes det en plan som godkjennes av dere​

Oppstart​

2

  • Dynamics 365 og eventuelt Office 365 settes opp av Oseberg. 
  • Ved integrasjon mot ERP (Dynamics NAV 2018/Business Central), så settes den opp og testes før første opplæringsrunde starter.

Konfigurasjon​​

3

  • Vi tilpasser det nødvendige, for så å gi brukerne tid med løsningen, slik at vi er sikre på at behovet dekkes​​

Opplæring​​

4

  • Ut fra planen og konfigurasjonen, så settes det av tilstrekkelig tid for opplæring.
  • Opplæringen skal bestå av stedlig oppmøte og digitale opplæringsmetoder, slik at hovedbrukerne får det de trenger når de trenger det.

Evaluering​​

5

Valgfritt:

3 uker etter gjennomført opplæring, bør det gjennomføres en evaluering med hovedbrukerne. Dette er for å sikre at gevinstene som kjøpet var fundamentert på​ er realiserbare. Senere faser planlegges også i denne prosessen.

Justering​​

6

Valgfritt:

Etter evaluering blir det ofte noen justeringer, som implementeres i systemet og hos brukerne.